Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü, gaipliği veya ölüm karinesinden sonra mallarının ne şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, miras bırakan hayatta iken yapacağı miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat gibi işlemlerde hukuki destek sağlayabileceği gibi miras bırakanın ölümünden sonra çıkacak miras ile ilgili uyuşmazlıklara bakan avukata denir.

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı, miras bırakanın hak ve alacaklarına halef olan kişiye denir. Mirasçı yasal mirasçı olabileceği gibi atanmış mirasçı da olabilmektedir. Yasal mirasçı, kanunda sayılan mirasçılardır: altsoy-üstsoy, eş, kardeş. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın kendi iradesi miras bıraktığı kişiye denir.


Muris Muvazaası Davası

Muvazaa bir diğer adı ile danışıklık, tarafların gerçekte olmayan bir işlemi yapmış gibi göstermeleri veya yaptıkları işlemin ardında farklı bir hukuki işlem yapmaları durumudur. Muvazaa uygulamada en çok miras hukukunda görülmektedir. Taraflar yasal mirasçılardan mal kaçırmak için bu yola başvurabilmektedirler. Örneğin miras bırakan, taşınmazlarından birini mirasçılarından birine satmış gibi göstererek aslında bağışlayarak diğer mirasçılarından mal kaçırabilmektedir. Bu durum saklı paya müdahale ederse işlemin iptali talep edilebilmektedir.

Vasiyetname

Vasiyetname, miras bırakanın malvarlığının ölümünden sonra ne şekilde taksim edileceğini belirten yazılı veya sözlü beyanlardan oluşmaktadır. Vasiyetname, ölüme bağlı tasarruflardandır. Üç türlü vasiyetname vardır: el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname, iki tanığın da bulunması ve resmi memurun düzenlemesi ile hazırlanan vasiyetnamedir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Resmi vasiyetname, Türk Medeni Kanunu’nun 534. Maddesinde düzenlenmektedir. Miras bırakanın isteklerini resmi memura bildirmesi üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Ardından tanıklar da beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetnamenin içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildi

Hızlı iletişim
  • 0532 409 07 97
  • 0532 409 07 97
  • av.nihalercivan@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara